Title

斯蒂芬妮·维耶斯提供了关于捕鱼在克拉拉姆人生活中所扮演的重要角色的见解.  不仅研究了克拉姆人捕鱼所用的工具, 也包括他们在海上航行的船只.  

棒P1   棒P2

工具   浮标

                                                模型船