Title

斯蒂芬妮·维尔斯让LMG视讯深入了解了捕鱼在克拉姆人生活中所扮演的重要角色.  不仅考察了克拉姆人用来捕鱼的工具, 还有他们在水中航行的船只.  

棒P1   棒P2

工具   浮标

                                                模型船